Famous Female Feet

Famous Female Feet

Op verzoek van beeldend kunstenaar Tim Hinterding werden diverse dames (alle leeftijden) gevraagd hun ontblote voet op een speciaal voetenbankje, met daarop een blad tekenpapier, te plaatsen.
Ná kennisname van de instructies, werden 80 dames bereid gevonden aan deze conceptuele performance deel te nemen.
Hinterding tekende de omtrek van de voet en na afloop schreven de dames hun naam erbij. Vervolgens werden alle bladen tot katernen gevouwen en ingebonden in een boek.

In het boek zijn de 80 contouren van de damesvoeten opgenomen, voorzien van een zelf geschreven naam.
Dit project werd in het voorjaar van 2010 gerealiseerd tijdens de internationale kunstmanifestatie Huntenkunst in Ulft.

Het boek is 37 cm hoog, 42 cm breed en 3 cm dik.
Het is te koop, samen met het voetenbankje, waarop het boek nu ligt.

De inleiding (inlegvel in boek)

“Is het vastleggen van figuren en objecten niet een poging één te worden met het object, om het te beheersen?
Talloze kunstenaars en fotografen hebben zich laten inspireren door een voorwerp van hun interesse en adoratie en er hun eigen verbeelding van gemaakt.

De vrouwenvoet, de eerste verbinding met de aarde maakte Eva hiermee, is een mysterieus geheel.

De Griekse filosoof Marik Korakis noemde het (vrij vertaald): “De innerlijke verbinding van een goddelijkheid met de oorsprong van het leven..”

Waren de Chinezen in onze ogen wellicht op bijna Japanse wijze (bonsai) de voet van de Chinese dames aan het inperken, in veel landen is het in alle vrijheid blootvoets lopen eerder gebruik dan uitzondering.

Hedendaagse mediafiguren proberen de elementen te tarten door blootvoets door een tapijt van gloeiende houtskool te wandelen, maar dit heeft in mijn ogen niets met een verheven – zo u wilt- verlichte staat van de mens te maken. Deze actie sluit aan bij de traditie van animatoren en illusionisten als Houdini en Ratelband.

De vrouwenvoet is het, waar het in deze conceptuele performance om gaat.

Beeldend kunstenaar Tim Hinterding nodigt nadrukkelijk meisjes, meiden, dames en andere vrouwen uit hun medewerking te verlenen:

Ontbloot de voet en plaats haar op het blad papier. Tim Hinterding zal met potlood de contouren volgen en weergeven op het papier. Na afloop wordt gevraagd de naam aan deze tekening toe te voegen.

Alle katernen tezamen zullen een kunstenaarsboek gaan vormen, dat te zijner tijd op gepaste wijze op een speciaal aangewezen plek gepresenteerd zal worden.

Huntenkunst Ulft 2010.”